Hướng dẫn sử dụng và nạp tiền vào ví ErosCoin

  • Đăng bởi Nguyễn thị Thu Hiền
  • vào 26-03-2020
  • lượt xem: 1213

Ví điện tử ErosCoin là phương thức thanh toán online đơn giản và hiệu quả. Eroscare xin gửi tới các bạn Hướng dẫn sử dụng và nạp tiền vào ví ErosCoin.

I. Lý do nên sử dụng ví ErosCoin:

Lý do nên sử dụng ví ErosCoin

Lý do nên sử dụng ví ErosCoin

 

II. Hướng dẫn sử dụng và nạp tiền vào ví ErosCoin:

Lý do nên sử dụng ví ErosCoin

Lý do nên sử dụng ví ErosCoin

Lý do nên sử dụng ví ErosCoin

Lý do nên sử dụng ví ErosCoin

 

Lưu ý: Để gửi bút toán nạp tiền vào ví, bạn sử dụng chức năng Gửi ticket tại đây. http://trogiup.eroscare.com/tickets

luong nap vi

Vui lòng theo mẫu sau:

nap tien vao vi

 

Lý do nên sử dụng ví ErosCoin

 

Chúc các anh chị thành công!

 

#eroscare #ErosCoin #vidientueroscoin

 
Gọi điện Chat Gửi Ticket